फिर्ता नीति

थाईल्याण्डमा फर्कनुहोस्

- फिर्तीको लागि योग्य हुन, तपाईंको चीज प्रयोग नगरिएको हुनुपर्छ र तपाइँले प्राप्त गरेको एउटै अवस्थामा। यो मूल प्याकेजिङमा पनि हुनुपर्छ।

- स्टोर बिना विवरण को सामान फिर्ता गर्न इन्कार गर्न को लागी अधिकार छ

अन्तर्राष्ट्रिय वितरण

- We guarantee 100% safe international shipping on front of you door

- हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय पार्सलहरू ट्रयाक नम्बरहरू प्रयोग गरेर ट्रयाक गर्दछौं

- In the case of confiscated at customs, we provide a free return within 3 weeks from the moment from the moment of sending the order of opening the case of return (2 pens per month)

- स्टोर बिना विवरण को सामान फिर्ता गर्न इन्कार गर्न को लागी अधिकार छ