नेबोडो 1000 मिलीग्राम / 4 मिलीलीटर 1x4 मिलीलीटर (टेस्टोस्टेरोन)

0.00 ฿
SKU नेबोडो-1000-Mg / 4

निर्माता: बेयर

सक्रिय पदार्थ: इंट्रामसुलर बाँझ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन

प्रयोगका लागि संकेतहरू:

- मांसपेशी हाइपरट्रोफी
- मोटो जलिरहेको
- पावर प्रदर्शन र सहनशीलताको विकास
- आत्मनिर्भरता र आत्म-सम्मान बढेको (एन्ड्रोजनिक ड्रगहरूसँग मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट छ)
- लिबीडो र यौन गतिविधि बढ्यो, क्लेटरिसको संवेदनशीलता बढ्यो